תוצאות דיגומי שפכים תעשייתיים

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

שפכים | בית דגן | 2014

מפעלי מזון ומשקאות | בית דגן | 2013

תחנות רחיצה | אור יהודה | 2013

ציפוי מתכות | אזור | 2013

משחטות ובתי מטבחיים | אזור | 2013

מפעלי מזון ומשקאות | אזור | 2013

תחנות דלק | אזור | 2013

מפעלי כימיה וקוסמטיקה | אזור | 2013

מוסכים | אזור | 2013

טקסטיל | אזור | 2013