תעריפי מים וביוב ושירותים מיוחדים

בראשון ליולי 2012 נכנסו לתוקפם תעריפי מים וביוב חדשים, תעריפים אלו נקבעו על ידי רשות המים והם שווים בכל רחבי הארץ. 

ביחס לצרכן מים ביתי התעריף מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ומתעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת.
הצרכן זכאי לקבל כמות של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור.

 

 1. להלן התעריפים לצריכה ביתית ליחידת דיור לתקופה החל מ- 1.1.2024 (התעריפים כוללים מע"מ כחוק) :
  • תעריף נמוך (3.5 מ"ק לנפש כאמור לחודש) עבור מים + ביוב: 7.954 ₪. 
  • תעריף גבוה עבור מים + ביוב: 14.599 ₪
  • התעריף הגבוה הוא בעבור כל צריכה נוספת אשר מעבר לכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש) לסך כל הנפשות ביחידת הדיור.
   התעריף לכל צריכה שאינה צריכה למגורים (למעט גינון ציבורי, תעשייה בהקצבה וחקלאות) הינו אחיד- ללא חלוקה לתעריף גבוה ונמוך ועומד על 13.492 ₪ עבור מ"ק מים +ביוב. 

 2. להלן תעריפים לשירותים מיוחדים החל מ- 1/1/24:
תעריפי שירותים מיוחדים

שם האגרה

תעריף ללא מע"מ

תעריף כולל מע"מ

חיבור מד מים לבקשת הצרכן

78.77 ₪

92.16 ₪

בדיקה למד מים שקוטרו עד 3/4"  כולל

116.33 ₪

136.11 ₪

בדיקה למד מים שקוטרו מעל 3/4"

156.37 ₪

182.95 ₪

ניתוק מד מים לבקשת צרכן

78.77 ₪

92.16 ₪

ניתוק מד מים בשל חוב וחיבורו לאחר הסדרת חוב (אכיפה)

130.23 ₪

152.37 ₪

עלות מד מים כולל התקנתו

   

מד מים עד 3/4"

178.03 ₪

208.30 ₪

מד מים מעל 3/4" ועד 1"  כולל

381.25 ₪

446.06 ₪

מד מים מעל 1"  ועד 1.5" כולל

481.56 ₪

563.43 ₪

מד מים מעל 1.5" ועד 2"  כולל

957.25 ₪

1,119.98 ₪

מד מים מעל 2" ועד 3" כולל

4,780.40 ₪

5,593.07 ₪

מד מים מעל 3" ועד 4" כולל

7,768.16 ₪

9,088.75 ₪

מד מים מעל 4" ועד 6" כולל

10,158.34 ₪

11,885.26 ₪

מד מים מעל 6"

11,950.99 ₪

13,982.66 ₪

מד מים חמים עד 3/4" כולל

452.96 ₪

529.96 ₪

מד מים חמים מעל 3/4" ועד 1" כולל

896.37 ₪

1,048.75 ₪

מד מים חמים שקוטרו מעל 1" ועד 1.5" כולל

1,673.14  ₪

1,957.57 ₪

מד מים חמים שקוטרו מעל 1.5"

2,390.19 ₪

2,796.52 ₪

תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק

239.01 ₪

279.64 ₪

בדיקות נוספות למד מים שקוטרו עד3/4"  כולל

156.37 ₪

182.95 ₪

בדיקות נוספות למד מים שקוטרו מעל 3/4"

423.89 ₪

495.95 ₪

ביקור מתואם בחצרי צרכן

18.84 ₪

22.04 ₪

הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי

14.13 ₪

16.53 ₪

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית

288.57 ₪

337.63 ₪

בדיקת מתכות

520.31 ₪

608.76 ₪

בדיקת מזהמים בקטריאליים

361.94 ₪

423.47 ₪

בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות, עקבות חומר פעיל

644.73 ₪

754.33 ₪