דו"חות כספיים

הדוחות המוצגים הינם להמחשה בלבד.

הדוחות המחייבים הינם הדוחות החתומים שמצויים במשרדי התאגיד.

מאזן התאגיד לשנת 2018
דו"ח דירקטוריון לשנת 2018
דו"ח דירקטוריון לשנת 2017