דו"חות כספיים

הדוחות המוצגים הינם להמחשה בלבד.

הדוחות המחייבים הינם הדוחות החתומים שמצויים במשרדי התאגיד.

מאזן התאגיד לשנת 2020
דו"ח דירקטוריון לשנת 2020
מאזן התאגיד לשנת 2019
דו"ח דירקטוריון לשנת 2019
מאזן התאגיד לשנת 2018
דו"ח דירקטוריון לשנת 2018
דו"ח דירקטוריון לשנת 2017