מסמכי יסוד

אישור מפעל קיומי
אישור מפעל חיוני
אישור מפעל למתן שירותים קיומיים
רישיון לפעילות חיונית ופעילות נוספת בחולון, אור יהודה, בית דגן ואזור
מדיניות תאגיד מי שיקמה לניהול מערכת אבטחת מידע ISO 27001:2013
אישור הסמכה ממכון התקנים לתחום: הגנה על המידע, התשתיות ומערכות המידע של הארגון ISO 27001: 2013
אישור הסמכה ממכון התקנים לתחום אספקת מים, תחזוקה, שדרוג ופיתוח מערכות מים וביוב ISO 45001: 2018
אישור הסמכה ממכון התקנים לתקן אספקת מים, תחזוקה, שדרוג ופיתוח מערכות מים וביוב ISO 14001
אישור הסמכה ממכון התקנים לתקן איכות הניהול ISO 9001:2015- תעודת הסמכה
אישור הסמכה ממכון התקנים לתקן איכות הניהול ISO 9001:2015- בשפה האנגלית