דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דו"ח רבעון שלישי לאזור יולי- ספטמבר | אזור | 2021

דו"ח רבעון שלישי לבית דגן יולי- ספטמבר | בית דגן | 2021

דו"ח רבעון שלישי לאור יהודה יולי- ספטמבר | אור יהודה | 2021

דו"ח רבעון שלישי לחולון יולי- ספטמבר | חולון | 2021

דו"ח רבעון שני לאזור אפריל-יוני | אזור | 2021

דו"ח רבעון שני לבית דגן אפריל-יוני | בית דגן | 2021

דו"ח רבעון שני לאור יהודה אפריל-יוני | אור יהודה | 2021

דו"ח רבעון שני לחולון אפריל-יוני | חולון | 2021

דו"ח רבעון ראשון לבית דגן ינואר- מרץ | בית דגן | 2021

דו"ח רבעון ראשון לאזור ינואר- מרץ | אזור | 2021