תוצאות דיגומי שפכים תעשייתיים

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

מפעלי מזון | חולון | 2014

מכבסות | חולון | 2014

מוסכים | חולון | 2014

מפעלי ציפוי מתכות | חולון | 2014

אולמות אירועים ומסעדות | חולון | 2014

אולמות אירועים | אור יהודה | 2014

מפעלי מזון | אור יהודה | 2014

מכבסות | אור יהודה | 2014

מוסכים | אור יהודה | 2014

תחנות רחיצה | אור יהודה | 2014