דו"חות בדבר פעילות התאגיד

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2023
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2022
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2021
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2021
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2020
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2019
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2018
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2017
דו"ח בדבר פעילות התאגיד בשנת 2016