טפסים דיגיטלים

טופס בקשה לדחיית תשלום חשבון המים לזכאים
טופס בקשה לעדכון נפשות נוספות למארחים בביתם
טופס בקשה להתקנת מד מים לקריאה מרחוק (קר"מ) עם כשרות מהודרת
טופס פניה כללי
הרשמה לשירות חשבונית במייל
טופס בקשה לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק או בכרטיס אשראי
טופס ביטול הוראת קבע
טופס בקשה להחלפת משלמים
טופס עדכון פרטי צרכן (נפשות)
טופס הצהרה על קריאת מונה מים
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת הפרטית
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת המשותפת
טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים שלא נבעה מנזילה
טופס בקשה לבדיקת מד מים
טופס בקשה לעריכת בירור בגין חשבון תקופתי
טופס בקשה לתיאום ביקור איש שטח בנכס
טופס בקשה לעריכת בדיקות נוספות בתשלום
טופס בקשה לביצוע בדיקת איכות המים בנכס
טופס דיווח על תיקון ליקויים לצורך החלפת מד מים
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
טופס בקשה לניתוק מד מים
טופס בקשה להזמנת מד מים