טפסים דיגיטלים

הרשמה לשירות חשבונית במייל
טופס בקשה לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק או בכרטיס אשראי
טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים שלא נבעה מנזילה
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת המשותפת
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת הפרטית
טופס בקשה להחלפת משלמים
טופס עדכון פרטי צרכן (נפשות)
טופס הצהרה על קריאת מונה מים
טופס דיווח על תיקון ליקויים לצורך החלפת מד מים
טופס ביטול הוראת קבע
טופס בקשה לתיאום ביקור איש שטח בנכס
טופס בקשה לבדיקת מד מים
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
טופס להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע
טופס פניה כללי