תוצאות דיגומי שפכים תעשייתיים

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

ציפוי מתכות | אור יהודה | 2014

משחטות | אור יהודה | 2014

תחנות דלק | אזור | 2014

ציפוי מתכות | אזור | 2014

משחטות | אזור | 2014

מפעלי מזון ומשקאות | אזור | 2014

מפעלי כימיה | אזור | 2014

מוסכים | אזור | 2014

טקסטיל | אזור | 2014

אולמות אירועים | אזור | 2014