חברי הדירקטוריון

  • רו"ח זוהר נוימרק יו"ר דירקטוריון מי שיקמה, מ"מ ראש עיריית חולון
  • מר דני פדר מ"מ יו"ר הדירקטוריון
  • רו"ח מוטי בן אברהם חבר דירקטוריון
  • עו"ד אלי דוידי חבר דירקטוריון
  • עו"ד שרית לוי חברת דירקטוריון
  • עו"ד ליטל יעקובוביץ דראי חברת דירטוריון