תוצאות דיגומי שפכים תעשייתיים

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

תוצאות דיגום | אזור | 2017
תוצאות דיגום | אור יהודה | 2017
תוצאות דיגום | חולון | 2017
תוצאות דיגום | אור יהודה | 2016
תוצאות דיגום | אזור | 2016
תוצאות דיגום | חולון | 2016
תוצאות דיגום | אזור | 2015
תוצאות דיגום | אור יהודה | 2015
תוצאות דיגום | חולון | 2015
תחנות תדלוק | חולון | 2014