תוצאות דיגומי שפכים תעשייתיים

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

תוצאות דיגום | אזור | 2019

בית דגן 2019 | בית דגן | 2019

תוצאות דיגום | אור יהודה | 2019

תוצאות דיגום | חולון | 2019

תוצאות דיגום | אזור | 2018

תוצאות דיגום | בית דגן | 2018

תוצאות דיגום | אור יהודה | 2018

תוצאות דיגום | חולון | 2018

תוצאות דיגום | אזור | 2017

תוצאות דיגום | אור יהודה | 2017