מפת אזורי חלוקת מים - חולון

הרשימה המוצגת להלן הינה הרשימה המלאה של כל תחנות חלוקת המים במרחב התפעולי של התאגיד בחולון.
במקרה חירום, תפורסם הודעה באתר האינטרנט וכן ימסרו הודעות לתושבים באזורי החלוקה הרלוונטיים בדבר התחנות שנפתחו בפועל.