תוצאות דיגומי שפכים תעשייתיים

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

תוצאות דיגום | חולון | 2017

תוצאות דיגום | אור יהודה | 2016

תוצאות דיגום | אזור | 2016

תוצאות דיגום | חולון | 2016

תוצאות דיגום | אזור | 2015

תוצאות דיגום | אור יהודה | 2015

תוצאות דיגום | חולון | 2015

תחנות תדלוק | חולון | 2014

תחנות רחיצה | חולון | 2014

משחטות | חולון | 2014