מפת אזורי חלוקת מים - אור יהודה

הרשימה המוצגת להלן הינה הרשימה המלאה של כל תחנות חלוקת המים במרחב התפעולי של התאגיד באור יהודה.
במקרה חירום, תפורסם הודעה באתר האינטרנט וכן ימסרו הודעות לתושבים באזורי החלוקה הרלוונטיים בדבר התחנות שנפתחו בפועל.