הסבר אודות מד המים

ישנם מספר סוגי מדי מים, אולם האלמנטים המרכיבים אותם דומים בכולם:

מד מים

מספר מד המים:
מספר המד הינו אישי והוא מופיע מתחת לספרות המתחלפות אשר מודדות את צריכת המים בנכס, המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח. במערכת הממוחשבת של מי שקמה מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה, מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים. 

קריאת המים:
הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק, הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.

פרפר מרכזי:
בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
במידה וקיימת צריכת מים והפרפר אינו מסתובב, סביר להניח שמד המים אינו תקין.
במידה וכל ברזי הבית והחצר סגורים והפרפר מסתובב קרוב לוודאי שקיימת נזילה, יש להזמין אינסטלטור באופן פרטי ולתקן את הנזילה.

פרפר קטן וספרות מסביבו:
נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים. אין לגעת בהם.

חץ:
החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי המים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן, במידה וכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות למי שקמה.

במקרים של תקלות במד המים כגון:
נזילות
זכוכית שבורה
שעון עצור
או בכל תקלה אחרת יש לפנות למי שקמה ולדווח על התקלה.

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?
אם קיים בלבך חשש שמד המים אינו סופר כשורה את כמויות המים הנצרכות , אנה פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים, הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.