אספקת מי שתיה

אספקת מי השתייה

  • התאגיד אחראי לאספקת שירותי המים לכ- 200 אלף תושבים המהווים כ- 65 אלף בתי אב ול כ- 11 אלף בתי עסק בעיר חולון ובאזור.
  • התאגיד רוכש מחברת מקורות כ- 15 מיליון מ"ק בשנה כשמתוכם 5 מיליון מ"ק מופקים מבארות מקומיות, ומתחזק כ- 300 ק"מ צנרת מים.
  • התאגיד מתחזק ברכת איגום בת 3000 מ"ק בתחום המועצה האזורית אזור.

 

תקנות מי השתייה:

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב"תקנות בריאות העם" התשל"ד - 1974, (נוסח משולב - 2001) המפורסם באתר משרד הבריאות.

התאגיד מבצע בדיקות רבות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור, כמו כן מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו').

מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות של דו''ח איכות המים באתר האינטרנט של התאגיד ושל עיריית חולון וכן בגב חשבון המים הנשלח לביתכם.