שאלות ותשובות בנושא איכות המים

כל צריכת המים של הערים חולון, אור יהודה, בית דגן ואזור מסופקת על ידי חברת מקורות, המזרימה מים מהקו המערבי שניזון מהמוביל הארצי ואו ממתקני ההתפלה בדרום.
בנוסף ישנה אספקה של כ- 412,649 קוב מים מבארות בתחומי העיר חולון.
התאגיד רוחש בסך הכל מחברת מקורות כ- 19 מיליון מ"ק מים בשנה.

המים המסופקים לתושבים הנם תמהיל של מים מותפלים ומקורות מים טבעיים (מי תהום), יחסי המיהול של מקורות המים משתנה בהתאם להחלטת רשות המים, צריכה, עונות השנה ושיקולי תפעול.
לחברת מקורות ולתאגיד אין חלק בהחלטה על אופן המיהול ואו השפעה על איכות המים המותפלים.

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטרים מים ביום. 

תאגיד המים רוכש את מי השתיה מחברת מקורות ולתאגיד אין שליטה והחלטה באשר לתמהיל המים ולמינרלים אשר מוסיפים או לא מוסיפים למי השתיה.
משרד הבריאות הוא הגורם אשר מתווה את המדיניות וההנחיות באשר להליך התפלת המים והוספת מינרלים כאלו ואחרים למי השתיה. 
נכון לעת עתה, החלטת משרד הבריאות היא שלא מוסיפים למי השתיה פלואור ומגנזיום, במידה ויהיו שינוים בהחלטתם המשרד יעדכן זאת בתקשורת ואנחנו נעדכן באתר.
בכל אופן, אנו ממליצים לפנות בשאלות כגון אלו למשרד הבריאות.

 

מי השתייה נבדקים הן על ידי מקורות והן על ידי התאגיד, אשר מנטר אותם באופן רציף ושוטף ע"י חיישנים המתריאים בזמן אמת על כל בעיה במים.
המערכת שולחת התראה למערכת הממוחשבת וכן לטלפונים הניידים של בעלי תפקיד מרכזיים בתאגיד על כל חריגה באיכות המים.
במקביל, עפ"י הנחיות משרד הבריאות, מבוצעות דגימות מים שוטפות ברחבי רשויות התאגיד המועברות ישירות למעבדות משרד הבריאות לצורך בדיקה ואבחון.
אספקת המים לבתים עוברת בצינורות המים של התאגיד, אשר עשויים פלדה, עם ציפוי בטון פנימי וזאת על פי תקני האיכות הגבוהים ביותר בתחום.

בכדי לבדוק את איכות המים, יש לבצע בדיקת רמת העכירות במי השתייה. עכירות היא מדד בכימיה המבטא את צפיפות החלקיקים בתמיסה, העכירות גבוהה יותר ככל שיש יותר חלקיקים בנוזל.
יחידות המידה במכשיר המודד את האיכות והעכירות במים נקראות NTU, ראשי תיבות של Nephelometric Turbidity Unit.
ע"פ תקן שנקבע ע"י משרד הבריאות ומנהל המים, רמת העכירות המרבית המותרת עומדת על 1 NTU.

בנוסף לבדיקות השוטפות התאגיד מבצע בדיקות פרטניות של פניות המתקבלות במוקד בנושא, בכל הבדיקות שבוצעו עד היום נמצא כי המים המסופקים לצרכנים על ידי התאגיד הינם עומדים בכל אמות המידה של משרד הבריאות ורשות המים. לעומת זאת בבדיקות שבוצעו בבית הפונים נמצא כי איכות המים היתה בעלת עכירות גבוה מהתקן, לדבר יכול להיות מספר גורמים:

. צנרת ישנה וחלודה.
2. מסנן שלא נוקה תקופה ארוכה.
3. דוד שמש חלוד.
האחריות על תיקון/ החלפה של הצנרת הפרטית / דוד שמש, הינה על בעלי הבית.

המכנה המשותף לכל הפניות הינו שמדובר בניינים ישנים שלא הוחלפה בהם הצנרת מעולם ואו אם בוצעה החלפה, הסתפקו בעלי הבתים בהחלפת הצנרת הדירתית בלבד או רק את חנוכיית מדי המים ושאר צנרת הבניין, נשארה ישנה וחלודה. עד שצנרת המים בכל הבניין / הבית לא תחודש, הדיירים ימשיכו לסבול מלחץ מים נמוך וממים חלודים ועכורים.

חשוב להדגיש כי:
תאגיד המים אחראי על פי חוק על צנרת המים עד למד המים הראשי!
כמו כן, לא יתכן מצב בו המים יהיו עכורים בבית אחד ו/או רק בדירה אחת, בעוד שבשאר הבניינים ברחוב איכות המים תקינה!

טפלו בצנרת ביתכם כפי שאתם מטפלים בכל רכוש אחר אשר ברשותכם!

תופעת המים החומים יכולה להתרחש מכמה סיבות, כאשר הצנרת ישנה ורקובה, אזי יתכן שעם פתיחת הברז, יצאו מים חומים בשל הצנרת המתפוררת.

כמו כן, במשך השנים האחרונות מרבית המים הנצרכים במדינת ישראל ובכלל זה בארבעת רשויות התאגיד, הם מים מותפלים בתמהילים כאלו ואחרים.
תופעת המים האדומים/ צהובים הנה תופעה ידועה, אשר מתרחשת כאשר מתבצע שינוי בהרכב המים, יחד עם זאת התופעה באה לידי ביטוי אך ורק כאשר מדובר בצנרת מתכתית ישנה שהציפויים הפנימיים שלה נפגעו כבר במשך השנים והעובדה היא שהתופעה הזו הינה נקודתית ולא גורפת בכל העיר ובכל הבתים.
זה יכול לקרות בימים הראשונים לאחר שינוי התמהיל, כאשר אתם נתקלים בתופעה זו יש לתת למים לזרום עד אשר המים אשר עמדו בצנרת הביתית נשטפים ונכנסים מים חדשים מהצנרת העירונית.

תושב אשר נתקל בתופעה וחושש מוזמן לפתוח קריאה במוקד והתאגיד ומפקח מטעם התאגדי יגיע לבדוק את התלונה, לצורך הבדיקה המפקח לוקח דגימת מים מההידראנט הקרוב ואו מלפני המד הראשי ובודק את עכירות המים. ברוב המוחלט של התלונות, עולה כי המכשירים מראים שהמים באיכות מעולה. במקרה זה, המסקנה היא שהצנרת הפרטית של הבניין היא חלודה ושיש לנקות ואו להחליפה בצנרת חדשה.

הן חברת מקורות והן התאגיד בודקים באופן רציף את איכות המים המסופקים ברשת העירונית בכדי לוודא עמידה בהנחיות משרד הבריאות ואיכות המים המסופקים אכן תקינים ועומדים בכל הפרמטרים ואיכות המים ברחבי התאגיד היא מעולה. התאגיד מבצע בהנחיית משרד הבריאות דיגומי מים ברחבי הערים בצורה שגרתית ועל פי תכנית מסודרת ובמהלכן, אנחנו מגלים אם יש בעיות איכות מים בצנרת העירונית.
לתשומת ליבכם התושבים אחראים על הצנרת הפרטית מהמד הראשי ועד הברז בבית!

הלובן נגרם מבועות אוויר מזעריות המופיעות לעתים במים כתוצאה משאיבת המים. אין לתופעה זו השפעה בריאותית. בועות האוויר נעלמות מעצמן בכלי פתוח תוך מספר דקות.

כל הבדיקות המבוצעות במי השתייה נעשות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות.
בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור. בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו-מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו').
לפרטים נוספים ולדוחות איכות המים הרבעוניים והשנתיים שמפרסם התאגיד לחצו כאן

לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה 2013) רשאי צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

  1. חיידקי קוליפורמים
  2. עכירות
  3. כלור נותר
  4. ברזל
  5. נחושת
  6. עופרת

צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע בדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר.
צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה בכתב (על גבי טופס יעודי) המפרטת את הפרמטרים הנדרשים לבדיקה ואת הסכמתו לעריכת הבדיקות והתחייבותו לשלם בעד הבדיקות.
הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות, תוך תיאום המועד לביצוע הבדיקות.
הדיגום יבוצע בברז אחד בלבד בבית הצרכן, הדיגום יעשה מברז המים הקרים בלבד בו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים זה יהיה ברז מטבח, במבנה ציבורי בברז בו נעשה שימוש רב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
הדיגום יתבצע לאחר לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות, טרם הדיגום יונחה הצרכן להזרים בברז מים קרים.

להנחיות משרד הבריאות לדיגום מי שתיה לבקשת צרכן - לחצו כאן
לטופס בקשה לביצוע בדיקות מים לבקשת צרכן - לחצו כאן

איכות המים קבועה ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה) 1974". התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות. מי שקמה מבצעת בדיקות לפי הנדרש בתקנות ואף יותר מכך. מדי שלושה חודשים מתפרסם דו''ח איכות המים באתר התאגיד. 

מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בדרך כלל על ידי הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.