פרופיל התאגיד

תאגיד המים "מי שיקמה" בע"מ הוקם בשנת 2008 כתאגיד מים וביוב אזורי, בהתאם להוראות חוק תאגידי המים והביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל, להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות במטרה לשפר את השירות ולשדרג את תשתיות המים והביוב.

עיריית חולון, עיריית אור יהודה, מועצת אזור ומועצת בית דגן הנם הבעלים של התאגיד: עיריית חולון מחזיקה ב- 77.1% מהמניות, עיריית אור יהודה מחזיקה ב- 14.6% מהמניות, מועצת אזור מחזיקה ב- 4.9% ממניות התאגיד והמועצה המקומית בית דגן מחזיקה ב- 3.4% ממניות התאגיד. התאגיד נותן שירותי מים וביוב לכ- 250 אלף תושבים ואחראי על כ- 100 אלף מוני מים.

התאגיד רוכש מחברת מקורות כ- 19 מיליון מ"ק מים בשנה ומתחזק כ- 300 ק"מ צנרת מים ועוד 300 ק"מ צנרת ביוב, כמו כן ברשות התאגיד תחנת שאיבת ביוב אזורית המזרימה את השפכים לקווי השפד"ן.

בנוסף מתחזק התאגיד ברכת איגום בת 3000 מ"ק בתחום המועצה האזורית אזור.

התאגיד כפוף לרשות הממשלתית למים ולביוב, הפועלת כרגולטור מטעם המדינה והוא מחויב להציג באופן שוטף לממונה על התאגידים דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב.
כמו כן הוא מחויב להציג דוחות שוטפים בנושא בקרת איכות המים למשרד הבריאות.

מטרותיה העיקריות של מי שקמה הינן:

בתחום המים:

  • אספקת מים שוטפת באיכות מעולה לתושבי חולון, אור יהודה, בית דגן ואזור הן בשגרה והן בזמן חרום.
  • פיתוח שיקום ותחזוקה של מערכת אספקת המים העירונית וצמצום פחת המים בארבעת הרשויות.
  • פיתוח טכנולוגיות מתקדמות למדידה ובקרה על צריכות המים ואיכותם. 

בתחום הביוב:

  • איסוף, הולכה וטיפול בשפכים מחולון, אור יהודה, בית דגן ואזור.
  • פיתוח שיקום ותחזוקה של מערכות איסוף הביוב העירוניות.
  • ניטור ובקרה על שפכי תעשיה.
  • פיתוח טכנולוגיות לבקרה וניהול של מי שפכים. 

מטרת על:

  • מתן שירות יעיל, אדיב ומהיר לתושב וליזם.