ביוב ושפכים

מערכת הביוב בחולון, אור יהודה, בית דגן ואזור עוברת כל הזמן עדכונים, שיפורים והתאמות מקומיות לפתרון סילוק השפכים.
לתאגיד, קיימות תוכניות לפיתוח המערכת ולהחלפת קווים קיימים הן במסגרת עבודות הפיתוח השוטפות של התאגיד והן במסגרת פיתוח ובניה חדשה של בתי מגורים, מוסדות, תעסוקה ותעשייה.

מערכת הביוב בחולון, אור יהודה, אזור ובית דגן:

מערכת הביוב בנויה ממאספים ראשיים ומשניים שאוספים את שפכי הערים באזורי מגורים ובאזורי תעשיה, מזרימים את השפכים למאספים אזוריים במערכת ההולכה של חברת איגודן.
מערכת ההולכה אליה מחובר הביוב בחולון ואזור מוליכה את שפכי האזור לתחנת שאיבה אזורית "רידינג".

באור יהודה, יש מספר מאספי ביוב, כשהמאסף הראשי מתחיל בצומת סביון ואוסף את כל שפכי הביוב מגני תיקווה, קריית אונו וחוצה את אור יהודה, עד להתחברותו לשפד"ן. 

בבית דגן, קיימים שני קווים ראשים החוצים את הישוב עד להתחברותם לתחנת השאיבה החדשה שהוקמה ע"י התאגיד בכניסה לישוב.

 

 

אגני היקוות:

מבחינה טופוגרפית מבנה מערכת הביוב בערים חולון ואזור מחולק למספר אגנים עיקריים ועוד כמה אגנים משניים.
בבית דגן מערכת הביוב הינה גרביטציונית (כוח הכבידה הינו בהתאם לשיפוע הצנרת) המזרימה את השפכים לתחנת השאיבה בכניסה לישוב.

 

תחנות שאיבה:

באזור קיימות 5 תחנות שאיבה לביוב:

  • תחנת שאיבה עירונית לביוב "הלוחמים" בחולון, שנמצאת ברחוב הלוחמים בין כיכר הלוחמים ומשרד הרישוי.
  • תחנת שאיבה אזורית לביוב של חברת איגודן "אזור", שנמצאת בצדו הצפוני של כביש ארצי 1 מול אזור תעשיה בעיר אזור.
  • תחנת שאיבה אזורית לביוב של חברת איגודן "חולון", שנמצאת בצד המזרחי של דרך יגאל אלון בסמוך לצומת קוממיות.
  • תחנת שאיבה אזורית לביוב של בית דגן הנמצאת בכניסה לישוב.
  • תחנת שאיבה אזורית לביוב שלחברת איגודן M1 הנמצאת מול חירייה.

 

בקרת שפיעת שפכים:

תאגיד מי שיקמה, פיתח בסיוע של רשות המים ומשרד התמ"ת מערכת לבקרת איכות שפכים. מערכת זו מודדת שישה פרמטרים באופן רציף ומשדרת את הנתונים לשרת שמעבד אותם, המטרה הינה להגיע למפעל מזהם מיד עם ההתרעה על אירוע הזיהום ובכך למנוע פגיעה בצנרת הביוב ובמכון הטיהור, דבר שגורם מפעים סביבתיים חמורים.

בעיר חולון קיימת מערכת בקרה על הזרמת ביוב בקווים ראשיים בעזרת מספר נקודות גישוש, שמורכבות בתוך תאי בקרה, המשדרים נתוני ספיקה למרכז בקרה עירוני. כמו כן מועברים למרכז הבקרה נתוני סניקת ביוב ע"י תחנת השאיבה העירונית שבחולון. המדידה, ריכוז הנתונים והרישום הממוחשב של ספיקות הביוב, מאפשרות לעקבו אחרי זרימות הביוב בקווים On-Line בכל ימות השנה. 

בהתאם לכללים בדבר בקרת שפכי מפעלים, התאגיד מבצע דיגומי שפכים תעשייתיים ע"פ תוכנית מאושרת בכ- 250 נקודות בחולון, אור יהודה, בית דגן ואזור.