מפת אזורי חלוקת מים - בית דגן

הרשימה המוצגת להלן הינה הרשימה המלאה של כל תחנות חלוקת המים במרחב התפעולי של התאגיד בבית דגן.
במקרה חירום, תפורסם הודעה באתר האינטרנט וכן ימסרו הודעות לתושבים באזורי החלוקה הרלוונטיים בדבר התחנות שנפתחו בפועל.