מפת אזורי חלוקת מים - אזור

הרשימה המוצגת להלן הינה הרשימה המלאה של כל תחנות חלוקת המים במרחב התפעולי של התאגיד באזור.
במקרה חירום, תפורסם הודעה באתר האינטרנט וכן ימסרו הודעות לתושבים באזורי החלוקה הרלוונטיים בדבר התחנות שנפתחו בפועל.