טופס פניות לשירות לקוחות

  • בחר
  • רפרש קוד אימותתשמיע קוד אימות
     

כתובת לשליחת מכתבים:
מי שיקמה
רח' פרופ' שור 40, ת.ד 15, חולון 5810001
באמצעות הדוא"ל בכתובת:
Holon@mei-shikma.co.il
כתובת הרשות הממשלתית למים וביוב:
רח' המסגר 14, ת.ד. 20365, ת"א 61203