מסמכי יסוד

אישור ניכוי מס במקור
אמנת שרות
תעודת התאגדות של חברה
אישור שינוי שם של חברה
תעודת עוסק מורשה
אישור להקמת תאגיד מים וביוב