דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דו"ח רבעון ראשון לבית דגן ינואר-מרץ | בית דגן | 2020
דו"ח רבעון ראשון לאזור ינואר-מרץ | אזור | 2020
דו"ח רבעון ראשון לאור יהודה ינואר-מרץ | אור יהודה | 2020
דו"ח רבעון ראשון לחולון ינואר- מרץ | חולון | 2020
שו"ח שנתי לבית דגן לשנת 2019 | בית דגן | 2019
דו"ח שנתי לאזור לשנת 2019 | אזור | 2019
דו"ח שנתי לאור יהודה לשנת 2019 | אור יהודה | 2019
דו"ח שנתי לחולון לשנת 2019 | חולון | 2019
דו"ח רבעון רביעי לאזור אוקטובר- דצמבר | אזור | 2019
דו"ח רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר- דצמבר | בית דגן | 2019