דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

שו"ח שנתי לבית דגן לשנת 2019 | בית דגן | 2019
דו"ח שנתי לאזור לשנת 2019 | אזור | 2019
דו"ח שנתי לאור יהודה לשנת 2019 | אור יהודה | 2019
דו"ח שנתי לחולון לשנת 2019 | חולון | 2019
דו"ח רבעון רביעי לאזור אוקטובר- דצמבר | אזור | 2019
דו"ח רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר- דצמבר | בית דגן | 2019
דו"ח רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר- דצמבר | אור יהודה | 2019
דו"ח רבעון רביעי לחולון אוקטובר- דצמבר | חולון | 2019
דו"ח רבעון שלישי לאזור יולי-ספטמבר | אזור | 2019
דו"ח רבעון שלישי לבית דגן יולי-ספטמבר | בית דגן | 2019