שעות קבלה במחלקת הנדסה

שעות קבלה במחלקת הנדסה:
ימים ב' ו ד' בין השעות 12:30- 08:30 
ברחוב פרופ' שור 40 חולון

 

  • חיבור מד מים לבניה- יש להציג בפני מהנדסת המים צילה ז'יטומירסקי את היתר הבניה, פירוט התשלומים ותוכנית אינסטלציה שאושרה על ידי התאגיד.
  • הגדלת חיבור לצורך כיבוי אש ו/או ספרינקלרים: יש להביא תוכנית מאושרת עם מיקום החיבור ופרט חיבור + אישור ממכון התקנים שלב א'.
  • חיבור חדש/ הזזת חיבור לקו המים / הביוב העירוני.


ביקורי שטח לאישור גמר בניה לטופס 4

לאישור גמר בניה לטופס 4 יש לתאם מראש ביקור בשטח עם מהנדסת הרישוי, ויקה גמזין, בטלפון: 03-5411517.
ביקורי השטח מתקיימים ביום ה'.