קול קורא לקבלת הצעות ליוזמות טכנולוגיות

מי שיקמה – תאגיד המים והביוב של חולון, אזור, בית דגן ואור יהודה בע"מ מזמין בזאת את הציבור להגיש הצעות לרעיונות חדשניים ומהפכניים ו/או פיתוח פרויקטים ומוצרים שונים בתחום המים והביוב.
ניתן להציע הצעות בתחומים שונים הנוגעים למים וביוב כמפורט במסמכי הקול הקורא ובפרט לתחומים הבאים:

 • איכות מים וטכנולוגיות לטיפול במים ובשפכים.
 • פתרונות לניקוי וטיהור מהיר של מערכות מים שנפגעו מזיהום.
 • מכשור לבדיקה רציפה של פרמטרים רעילים במים.
 • אמצעים לצמצום התפשטות כתם זיהום במערכת אספקת המים.
 • אמצעים לאחסון מים עומדים באיכות מי שתיה בכמות גדולה לאורך זמן. חסכון וייעול השימוש במים.
 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה במשק המים והשפכים (הובלה, שאיבה, טיפול ועוד).
 • פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה.
 • פתרונות לניהול חכם של מערכות עירוניות כגון: רשת המים והביוב העירונית, מכוני שאיבה לביוב, מאגרי מים, בארות ועוד.
 • פתרונות להשמשה ושיקום של בארות מים.
 • ייצור אנרגיה ממערכות הולכה וטיפול במים ושפכים.
 • אספקת אנרגיה למערכות מים חכמות שלא דרך רשת החשמל.
 • איתור נזילות מהצנרת העירונית וצמצום הפחת.
 • טיפול חדשני במערכת הביוב לרבות : שחרור סתימות, שיקום קווים ושוחות, רובוטיקה לטיפולים נקודתיים וכו'..
 • שימוש ברחפנים לצורך פיקוח על פעילותו השוטפת של התאגיד הכוללת אחזקת רשת מים וביוב(זיהוי וטיפול בנזילות מים, גלישות ביוב וכו'..) וכן פיקוח על פרויקטים בשוטף.
 • שימוש ברחפנים לצורך תקשורת בשעת חירום והעברת מידע מהשטח למשל"ט התאגיד ביעילות בהיעדר רשת סלולרית פעילה.
 • מיפוי ואיתור תשתיות, הן של התאגיד והן גורמי תשתית אחרים.

את תנאי הקול הקורא ומסמכיו ניתן להוריד ולקבל ללא תשלום בקובץ המצורף מטה.
לשאלות ו/או קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיכל פרנקו ברדה – הממונה על הפיתוח העסקי בתאגיד בכתובת דוא"ל michal@mei-shikma.co.il.

מסמכים מצורפים