הודעה ממקורות על שינוי תמהיל מים המסופקים

החל מתאריך 13/2/24 ועד 29/2/24 תמהיל המים המסופקים במערכת המים הארצית ישונה ויתוגבר במי כנרת מסוננים.

מקורות המים הינם ביחסי תמהיל משתנים בהתאם למשטרי התפעול של חברת מקורות.
בעקבות השינוי בתמהיל המים, עשויים להתרחש שינויים בגוון, בטעם וריח במים המסופקים.
נדגיש: המים המסופקים על-ידי מקורות, בכל סוגי התמהיל, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של חברת מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.

במידה והנכם מבחינים בשינויים חריגים באיכות המים מעבר לאלו שצויינו, נבקשכם ליידע בטלפונים הבאים -במוקד העירוני 106 או 1-800-300-252.

לשירותכם,
מי שיקמה