לא סותמים את הצנרת, מגבון לח רק לפח

דווקא עכשיו בעת משבר
אנחנו נדרשים ליותר אחריות ציבורית

לא סותמים את הצנרת!
זרקת מגבונים? סתמת!