הסבר אודות חשבון המים

"מי שיקמה" אחראית לרשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

מושגים בחשבון המים  |  תעריפי המים והביוב  |  צריכה משותפת  |  בדיקת צריכה מופרזת

 צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה. כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה.

הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת ל"מי שיקמה". הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.

חשבון המים והביוב נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים ויש לשלמו עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה.

אי קבלת חשבון מים:

באם לא קיבלתם חשבון מים וביוב בחודש נתון אנא עדכנו אותנו בכדי שנוכל לבדוק את הנושא ולמנוע את ישנות המקרה, לפנייה בנושא לחץ כאן.
כתובת לשליחת מכתבים: מי שיקמה ת.ד 15, חולון 05810001
וכן בטלפון: 1800-300-252 בימים א'-ה': בין השעות 08:00-20:00 , יום ו': בין השעות 08:00-12:00

תעריפי המים והביוב:

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים. מי שיקמה גובה את התעריפים ע"פ חוק. ע"פ הכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים. תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף 1), בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. מידע נוסף על תעריפי המים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים.

חיובי מזערי (דמי שימוש קבועים):

בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

אחריות הצרכן לרשת הפרטית:

מי שיקמה אחראית על מערכת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על צנרת המים הפרטית, לרבות צנרת המים הפרטית המשותפת, שאחרי מד המים הראשי, מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

תשלום במועד וריבית פיגורים:

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים יומית, בשיעור שנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, לרבות חיוב בגין הוצאת אכיפה וניתוק אספקת המים.

בירורים והשגות:

כתובת לשליחת מכתבים: מי שיקמה ת.ד 15, חולון 5810001
באמצעות הדוא"ל בכתובת: Holon@mei-shikma.co.il

לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בעיר מגורייך. בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במס' לקוח.

 • חולון:
  שעות קבלת קהל במשרדי התאגיד
  כתובת: רח' תמנע 22 חולון
  ימי א': 18:30- 08:00 (רצוף)
  ימי ב', ד', ה': 08:00-15:00
  ימי ג': 15:00- 18:30 (אין קבלת קהל בבוקר)
  טלפון לבירורים ולתשלומים 1800-300-252
  בימים א'-ה': בין השעות 08:00-20:00 , יום ו': בין השעות 08:00-12:00
 • אור יהודה:
  שעות קבלת הקהל במשרדי התאגיד
  כתובת: רח' אריאל שרון 8 אור יהודה
  ייום א': 08:00- 18:00
  ימים ב',ד',ה': 08:00- 15:00
  יום ג': 14:00- 18:00
  טלפון לבירורים ולתשלומים בשעות קבלת הקהל: 1800-300-252  פקס: 072-2446293
 • אזור:
  שעות קבלת קהל במשרדי נציגת התאגיד במועצת אזור
  כתובת: רח' יצחק שדה 18 אזור
  ימים א', ב', ד', ה': 13:00 -08:00
  יום ג': 18:00 - 16:00
  טלפון לבירורים ולתשלומים בשעות קבלת הקהל: 03-6540555 טל'פקס- 03-6540555 
 • בית דגן:
  שעות קבלת קהל במשרדי התאגיד במועצת בית דגן
  כתובת: רח' מנחם בגין 5 בית דגן
  ימים א', ב', ד', ה': 15:00- 08:00
  יום ג': 08:00-13:00 ו- 18:00-16:00
  טלפון לבירורים ולתשלומים בשעות קבלת הקהל: 03-7263311 פקס- 03-7263399 

הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי: 

עם קבלת החשבון יש לבדוק את כל פרטיו, ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום, לטופס בקשה לבירור חשבון תקופתי לחץ כאן.

פניה לרשות המים:

במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת התאגיד בבקשה שהגיש, באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב, רחוב: רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021.
דואר אלקטרוני:  pniyot@water.gov.il