תיק תושב

דף זה מאפשר לך להיכנס למערכת "רשות זמינה" באמצעות מספר ת"ז/ ח.פ והסיסמא שבחרתם בעת ההרשמה לשירות.
בשל שדרוג מערכות המחשוב בתאגיד יש להירשם לתיק תושב גם גם אם הייתם רשומים כבר לשירות, ההרשמה המחודשת הינה חד פעמית.

הרשמה לשירות תיק תושב:
בעת ההרשמה לשירות יש להזין באופן חד פעמי את הנתונים הבאים כפי שהם רשומים בחשבון המים שלך:
מספר משלם: ת.ז / ח.פ של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם, נמצא בחשבון המים בחלק העליון של החשבון.
מספר נכס: מספר יחודי של הנכס המזהה אותו במערכת המחשוב של התאגיד, נמצא בחשבון המים בחלק העליון של החשבון.

כניסה לתיק תושב