קשיות המים

קשיות המים הינה ערך הנמדד בנוכחות של שני מינרלים עיקריים, קלציום (סידן) המיוצג ע"י האותיות Ca ומגנזיום המיוצג ע"י האותיות Mg. ככל שריכוז המינרלים גבוה יותר במים, אז המים נחשבים למים יותר "קשים". מקור המים הקשים הינו מקידוחים השואבים מים מהאקוויפרים העשירים בסלעי סידן ודולומיט. בשל המסת המינרלים שבסלעים מתקבלים מים בעלי ריכוז סידן ומגנזיום גבוה.

 

בשנים האחרונות בשל שינוי מקורות המים בארץ וההתבססות על מים מותפלים רמת קשיות המים נמוכה יותר, זאת מאחר ובתהליך ההתפלה "מוציאים" מהמים את כל המינרלים, לרבות סידן ומגנזיום ואחר כך מחזירים למים רק סידן.

במדינת ישראל מודדים את ערך קשיות המים ביחידות של מיליגרם לליטר כקלציום קרבונט, ובקיצור מג"ל כ CaCO3, כיוון וקיימות מספר רב של יחידות מידה שונות בנושא קשיות המים ולכל מדינה ישנה יחידות מידה שונות מוצגת להלן טבלה המסכמת את קשיות המים ביחידות השונות ואופן המרת היחידות (כאשר בטבלה ppm, mg/L מייצג את ערך המג"ל כ CaCO3, כלומר לדוגמא 1 מילימול לליטר = 100.1 מג"ל כCaCO3).

למי שתייה ארבע רמות קשיות המוגדרות בריכוז אקוויולנטי של מג"ל CaCO3 :

מים רכים                              0-60 מג"ל
מים בעלי קשיות בינונית          60-120 מג"ל
מים קשים                             120-180 מג"ל
מים קשים מאוד                     מעל 180 מג"ל
 

אספקת המים לחולון :

אספקת המים לחולון מתבצעת בלעדית על ידי חברת מקורות.

רוב אספקת המים הינה דרך קו ירקון מערבי אשר ברוב ימות השנה מקבל מים ממתקן התפלה שורק ובחלקים מסוימים יתכנו תמהילי אספקה שונים גם ממתקני התפלה שונים כגון פלמחים, אשדוד, חדרה וכן גם ממי הכנרת.

אספקת המים מקו ירקון מערבי מהווה כ 90% מאספקת המים לחולון וה-10% הנותרים מהווים מי קידוחים אשר נמצאים בתוך העיר.

נתוני קשיות מים בחולון :

נתוני קשיות המים המסופקים על ידי תאגיד מי שיקמה מתבססים על דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2018 של חברת מקורות עבור הקידוחים(ספק המים הבלעדי של מי שיקמה) וכן דיווח משנת 2020 עבור מתקני ההתפלה.

על פי תקנות בריאות העם, ההרכב הכימי של המים אינו נמדד בחיבור צרכן, אלא במקורות אספקת המים. לפיכך חושב ההרכב הכימי של המים המסופקים באמצעות ממוצע משוקלל של מקורות האספקה השונים ביחס לכמות המים המסופקים על ידם.

יש לקחת בחשבון כי מדובר בנתונים משוקללים ותיתכן סטייה בין הנתון המוצג לבין נתוני האמת בנקודות שונות בעיר. כמו כן על פי תקנות בריאות העם נבדקים המרכיבים הכימיים במקורות המים בין פעם בשנה לבין פעם ב 5 שנים, על כן, הנתון הבא מייצג את הערך הממוצע השנתי ולא ערך חד חד ערכי.:
ערך הקשיות הממוצע בחולון הינו כ- 138 ביחידות של מג"ל כ CaCO3 ובמילים אחרות 1.38 mmol/L.

 

אספקת המים לאור יהודה, אזור ובית דגן

אספקת המים לעיר אור יהודה והמועצות המקומיות אזור ובית דגן מתבצעת ללא קידוחי הפקה מקומיים. 100% מהאספקה הינה מקו ירקון מערבי של חברת מקורות אשר ברוב ימות השנה מקבל מים ממתקן התפלה שורק ובחלקים מסוימים יתכנו תמהילי אספקה שונים גם ממתקני התפלה שונים כגון פלמחים, אשדוד, חדרה וכן גם ממי הכנרת.

נתוני קשיות המים באור יהודה, אזור ובית דגן

על פי תקנות בריאות העם, ההרכב הכימי של המים אינו נמדד בחיבור צרכן, אלא במקורות אספקת המים. לפיכך חושב ההרכב הכימי של המים המסופקים באמצעות ממוצע משוקלל של מקורות האספקה השונים ביחס לכמות המים המסופקים על ידם.

יש לקחת בחשבון כי מדובר בנתונים משוקללים ותיתכן סטייה בין הנתון המוצג לבין נתוני האמת בנקודות שונות בעיר. כמו כן על פי תקנות בריאות העם נבדקים המרכיבים הכימיים במקורות המים בין פעם בשנה לבין פעם ב 5 שנים, על כן, הנתון הבא מייצג את הערך הממוצע השנתי ולא ערך חד חד ערכי:

ערך הקשיות הממוצע באור יהודה, אזור ובית דגן הינו כ- 111 ביחידות של מג"ל כ CaCO3 ובמילים אחרות 1.1 mmol/L.

יצוין כי במדינת ישראל לא קיים תקן לקשיות המים והמים המסופקים על ידי מי שיקמה עומדים בכל התקנים הרלוונטיים, ולתאגיד מי שיקמה אין יכולת להשפיע על הקשיות במים המסופקים על ידי חברת מקורות.