תאגיד "מי שיקמה" קיבל ציון "טוב מאוד" בביקורת של רשות המים להיערכות ולמוכנות בחירום לשנת 2017

בביקורת שנערכה בתאגיד על ידי רשות המים בחודש מרץ השנה, נבדק התאגיד במספר תחומים הבוחנים את כשירותו ויכולת עמידתו במצבי חירום ומשבר. מתוצאות הבדיקה נמצא כי מוכנות התאגיד הינה טובה מאוד והוא זכה בציון המשוקלל המצוין של 104

בתאגיד האזורי "מי שיקמה" האמון על הרשויות חולון, אור יהודה, בית דגן ואזור, גאים מאוד בתוצאות ביקורת רשות המים, באשר למוכנותו לשעת חירום. בשנים האחרונות התאגיד פועל רבות הן ברמת הרכש והן ברמת הכשרת העובדים והקבלנים בכדי לתת מענה מצוין בשעת חירום.

בדו"ח הבדיקה נרשם "תאגיד "מי שיקמה" במוכנות טובה מאוד למתן מענה בעת משברי מים וביוב. התאגיד שם את תחום החירום והמוכנות למשבר מים במרכז העשייה בשוטף וזה בא לידי ביטוי במעורבות כלל עובדי התאגיד, בהשקעת משאבים ותוכניות מענה בהתאם לניתוח האיומים וזאת ע"י מלאי אמצעים בהתאם לנדרש, מיגון מתקנים, הקמת חדר מצב ממוגן וביצוע הדרכות ותרגולים בהתאם להנחיות רשות המים".

בנוסף נכתב בדו"ח כי "יש לציין לחיוב את שיתוף הפעולה בין התאגיד לרשויות המקומיות שבתחומם הוא פועל. התאגיד מבצע הדרכה ותרגילים לעובדי התאגיד בכל הרמות: חדר מצב, עובדי שטח, קבלנים וכו. כמו כן, הוא עומד במלאי הציוד הנדרש ואף ביצע תכנית רכש לחידוש מלאי ערכות חלוקת מים, המתקנים והציוד מתוחזקים ברמה נאותה ובהתאם לרמה הנדרשת".

יחד עם זאת, רשות המים מציינת בדו"ח כי על התאגיד לתת מענה ופתרונות ליכולת התקשורת הפנימית והחיצונית בעת נפילת הקשר בחירום במיוחד בין הסניפים השונים, כמו כן על התאגיד לנקוט פעולות נוספות בתחום הסייבר בכדי לעמוד בצורה טובה יותר בפני איומים אלו.

רו"ח זוהר נוימרק מ"מ ראש עיריית חולון ויו"ר הדירקטוריון של התאגיד מסר: "אני מבקש להודות לצוות העובדים הנפלא של "מי שיקמה" על העבודה המסורה והמקצועית שלהם שבאה לידי ביטוי בדו"ח של רשות המים. עיריית חולון והתאגיד עובדים בשיתוף פעולה מלא ומתרגלים באופן קבוע, בכדי להבטיח את האספקה הרציפה של המים ופינוי הביוב בכל עת."

אריק מולה מנכ"ל התאגיד הוסיף: "התאגיד עוסק בשגרה ובחרום בהבטחת הרציפות של השירותים לתושבים ולעסקים. אני מכיר מקרוב את העבודה המאומצת שעושים הצוותים בתאגיד, לילות כימים, כדי להבטיח את רציפות השירות ולשביעות רצון התושבים. כולנו תקווה כי הפעמים היחידות בהם נאלץ לפעול תחת תרחישי קיצון יהיו בתרגילים בלבד ולא במציאות, אני שבע רצון מתוצאות הביקורת, אך יחד אם זאת, יודע שאין זמן לנוח על זרי דפנה ולכן אנו נמשיך ללמוד, להתחדש ולתרגל.