החלפת קו ביוב מאסף חולון - אזור

בימים אלה נמצא התאגיד בעיצומו של פרויקט גדול להחלפת קו ביוב מאסף ראשי מרחוב המרכבה בחולון החוצה את כביש 44, חוצה את אזור ומגיע עד לכביש  1 - עלות הפרויקט כ- 30 מיליון ₪

תאגיד "מי שיקמה" מבצע עבודות נרחבות להחלפת קו הביוב הראשי העובר ברחוב המרכבה ואוסף את הביוב המגיע מאזור התעשייה, קריית שרת וימית  2000 ובעתיד מחלק מהשכונה שתקום בח- 500. קו זה ממשיך וחוצה את כביש 44  לתוך מועצה מקומית אזור ואוסף גם את הביוב מהישוב וממשיך עד לכביש 1, ומתחבר לתחנת השאיבה של השפד"ן.

הקו מחליף בחלקו קו קיים ובחלקו הנותר, מונח קו חדש בקוטר של 80 ס"מ ובעומקים משתנים עד ל- 9 מטרים, עלות הפרויקט כ- 30 מילון ₪.

 

הצורך בביצוע העבודות התעורר בשל מצבם הרעוע של הצינורות הישנים, ובשל הצורך להתאים את מערכת הביוב לצפי הגידול באוכלוסייה ובעסקים באזורי התעשייה הן בחולון והן באזור. כמו כן, הקו ייתן מענה לשכונות חדשות שעתידות לקום בישובים אלה. שדרוג המערכת ימנע גם בעיות של סתימות ופרצי ביוב אשר פוגמים באיכות חייהם של התושבים ובעלי העסקים לאורך הקו ובאיכות הסביבה.

 בכדי למנוע ככל שניתן להפרעה למרקם החיים של התושבים ובעלי העסקים במקום ועקב ריבוי הטכנולוגיות לביצוע, הפרויקט חולק למספר מקטעים בהתאם לתוואי ולתנאי השטח.

צפי סיום הפרויקט והחיבור לשפד"ן הינו עד סוף שנת 2016.