התקנת מדי מים למים חמים

התקנת מדי מים למדידת צריכת מים במים חמים מסתמכת על סעיף 19 באמות מידה לתאגידי מים וביוב תשע"א 2011.

1. התקנת מד מים תאושר בתנאי שמבחינה טכנית אין בעיות.
2. תנאים כלליים להתקנת מדי מים למדידת צריכת מים חמים:
א. מתקינים מדי מים למדידת צריכת מים חמים לכל הדירות של הבניין בבת אחת. (אין אפשרות
להתקין רק לחלק מהדירות מכיוון שהדבר יוצר בעיה עם חישוב הצריכה המשותפת).
ב. בכל נכס תהיה כניסת מד מים חמים אחת, בצינור עם זרימה חד כיוונית (ללא סחרור).
ג. מדי המים יסופקו על ידי מי שיקמה.
הצרכנים ישלמו מראש על התקנת מדי מים על פי תעריף מד מים " 3/4 למים חמים, בתעריף שיהיה בתוקף בזמן תשלום (התעריף נקבע ע"י רשות המים).
ד. לאחר התקנת מד המים החמים, בחשבון הדו חודשי יופיעו הקריאות של שני מדי המים (קרים וחמים) וכן הצריכה המשותפת ככל שתהיה המחולקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין.
3. הנחיות לביצוע התכנית לצורך התקנת מדי מים למים חמים:
3.1. החתמת כל הדיירים להתקנת מד מים חמים (על גבי רשימת הדיירים שתינתן על ידי התאגיד).
3.2. את חתימות כל הדיירים יש להגיש במחלקת צרכנות מים במרכז שירות הלקוחות, שברחוב תמנע 23 בחולון למר בני מנשה, תוך תיאום מראש 03-5556612.
3.3. לאחר הגשת החתימות של כל דיירי הבניין להתקנה, יצא שובר תשלום בעבור מדי המים בהתאם לתעריף אשר יהיה בתוקף באותו מועד.
3.4. לאחר ביצוע התשלום על ידי ועד הבית, יזמין התאגיד את השעונים ויעדכן את נציג הבניין מיד עם הגעת המדים ויספק לאיש הקשר בבניין את הרקורדים (החיבורים של מדי המים).
3.5. ביצוע הכנה להתקנת מדי מים על ידי איש מקצוע פרטי ועל חשבון הצרכנים. איש המקצוע ידאג לסמן על גבי המערכת החדשה את מספרי הדירות.
3.6. מיד לאחר ביצוע ההכנה יש לתאם עם מר בני מנשה 03-5556612 את מועד התקנת מדי המים החמים.
4. התקנת מדי המים החמים תבוצע בתנאי שהכנת המערכת בוצעה כראי ואין בעיות טכניות לביצוע ההתקנה.