הארקת חשמל ואחריות הטיפול בצנרת המים והביוב

המחוקק הגדיר את גבולות האחריות בין התאגיד לבין בעלי הנכסים:

כל תקלה ברשת המים/ הביוב הציבורית- הינה באחריות התאגיד.
קו הגבול ברשת המים הוא במונה הראשי.

כל תקלה ברשת המים/ הביוב הפרטית - הינה באחריות דיירי המתחם.
קו הגבול ברשת הביוב הוא בשוחת הביוב האחרונה של המגרש לפני היציאה לשוחת הביוב העירונית.

על פי ההנחיות הנ"ל ניתן לדעת האם התיקון או פתיחת הסתימה ייעשה על ידי הצרכן או ועד הבניין או תאגיד מי שיקמה.

מהי מערכת הארקת חשמל?

הארקה היא חיבור בין מכשירי החשמל המצויים בבית ובין האדמה, באמצעות מוליך שמאפשר סגירת מעגל חשמלי לאדמה במקרה של תקלה באחד המכשירים. הארקה היא אמצעי בטיחות חיוני שמתפקידו לגרום לניתוק אספקת הזרם למכשיר חשמלי כאשר גוף המכשיר מחושמל עקב תקלה.

איך אדע אם בביתי מותקנת הארקה ופועלת כהלכה?

החוק מחייב הימצאות מערכת הארקה בכל בית. בעת בניית בית חדש או הגדלת חיבור בודקת חברת החשמל את תקינות ההארקה כתנאי לחיבור לחשמל או להגדלתו. אם מערכת ההארקה נותקה מסיבה כלשהי, אתם עלולים להימצא בסכנת חיים. בכל מקרה של ספק, הזמינו מייד חשמלאי מורשה לבדיקת תקינות ההארקה.

תאגיד המים אחראי על חיבורי הארקה עד למד הראשי של הבניין, האחריות על בדיקת הארקה מהמד הראשי הינה על בעלי הבתים, בדקו עוד היום האם קיימת בביתכם מערכת הארקה תקינה ומתפקדת כהלכה.

*המידע בנושא הארקת חשמל הינו באדיבות חברת החשמל.