תשובות לשאלות נפוצות בחירום

המים שנמצאים בתחנות החלוקה ראויים לשתייה, הם מגיעים מקידוחי מקורות, או צנרת מים שראויה לשימוש מחוץ לאזור הפגוע ואיכות שלהם טובה.

תחנות החלוקה תוכננו מראש עפ"י הנחיות של רשות המים ובהתאמה לכלל התרחישים, תוך התחשבות במרחק מרבי מהתחנה. אין אפשרות לחלק מים בכל נקודה ברשות. אם יתבצע שינוי בהמשך במיקומי התחנות או שיפתחו נוספות הדבר יופץ בתקשורת המקומית. בכל מקרה ניתן יהיה להתעדכן באתר התאגיד ודרך המוקד על מיקומי תחנות החלוקה.

כשמדובר במצב חירום, הכמויות לחלוקת מים עפ"י מצבי המשבר השונים נקבעו מראש ע"י רשות המים ולכך התאגיד מתוכנן.

כשמדובר במצב חירום, הכמויות לחלוקת מים עפ"י מצבי המשבר השונים נקבעו מראש ע"י רשות המים ולכך התאגיד מתוכנן.

  1. אם מחלקים 4 ליטר לאדם ליממה – מדובר בחלוקת מים לצרכי שתייה ובישול בלבד. כרגע לא ניתן לחלק מים שיספיקו למקלחת, צרכים ניתן לעשות בשקיות ניילון (להלביש על האסלה) ולזרוק לפח.
  2. אם מחלקים 20 ליטר לאדם ליממה – מדובר בחלוקת מים לצרכי שתייה, בישול וסניטציה (שירותים, מקלחת), ניתן להדיח את האסלה באמצעות בקבוק מים אך בכל זאת מומלץ להשתמש במים אלה קודם לכן לשימוש אחר כגון: שטיפת ירקות וכו' ואפילו לשקול שימוש בשקיות ניילון לסניטציה (שירותים).

על פי הנחיות בזמן אמת מרבית התחנות ממוקמות בבתי ספר בעלי מיגון.

  1. אם מדובר בצנרת המים הפרטית בדירה, יש לסגור את ברז המים בכניסה למד המים של הדירה ולהזמין אינסטלטור.
  2. אם מדובר בצנרת המשותפת שבאחריות הועד (ממד המים הראשי ועד הדירות) יש לסגור את ברז המים הראשי ולהזמין אינסטלטור לתיקון הצנרת במידת האפשר, בכל מקרה יש לפתוח פניה במוקד ואיש שטח מטעם התאגיד יגיע לבדוק את המקרה ולסייע במידת האפשר. יש לקחת בחשבון שבשל תקלות חמורות יותר הנושא יהיה בעדיפות נמוכה יותר ממקרים אחרים. בכל מקרה כדאי לאגור מים במכלים חלופיים ולסגור את ברז המים הראשי לסירוגין עד לתיקון התקלה.