הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והוא הוקם בהתאם להנחיות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA.

תאגיד המים והביוב "מי שיקמה" בע"מ, מייחס חשיבות רבה לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות. התאגיד משקיע לאורך זמן מאמצים בשיפור הנגישות ופועל באופן מתמיד לשם כך, התאמות אלו נעשות תוך עמידה בהוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, והתקנות על פיו.

התאגיד פעל בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 " קווים מנחים - לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה AA . תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים, אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

פניות בנושא נגישות

נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור על מנת לשפר את השירות ללקוח.
רכז הנגישות בתאגיד הינו דניס ביגון, אשר מתפקידו להוביל ולרכז את פעילות הנגישות.

 • לכל פנייה או בקשה בנושא נגישות בשלוחות התאגיד ניתן לפנות לגב' חגית סלימי באמצעות:
  טלפון: 03-5556613
  פקס: 072-2446293
  דואר אלקטרוני: hagit@mei-shikma.co.il
  כתובת דואר: ת.ד. 15 חולון 5810001

 • לכל פנייה או בירור בנושא מים וביוב יש לפנות באמצעות:
  טלפון: 03-5556601
  פקס: 072-2446293
  דואר אלקטרוני: orit@mei-shikma.co.il

התאמות נגישות בסניפי התאגיד

תאגיד מי שיקמה פועל להנגשת כל סניפיו לאנשים עם מוגבלויות.
הסניפים הבאים הנם נגישים: סניף חולון, סניף בית דגן וסניף אזור.
סניף אור יהודה אינו נגיש לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים. בימיים אלו מבצע התאגיד פעולות להנגשת הסניף בהתאם ללוחות הזמנים שקבע המחוקק.

עזרים לכבדי שמיעה

בכל סניפי התאגיד קיימים מכשירי עזר לכבדי שמיעה מסוג "לולאת השראה" על מנת לאפשר ללקוחות עם מגבלת שמיעה לשמוע ולהבין את דברי נותן השירות, תוך סינון רעשי רקע וההפרעות האקוסטיות.

חניות נכים

לרשות התושבים המגיעים ברכב נכים קיימות חניות נכים מוסדרות עפ"י החוק בסניף חולון, אזור ובית דגן. בסניף אור יהודה לא קיימת חניית נכים מוסדרת והתאגיד פנה בנושא לרשות המקומית האחראית להסדרת חניות נכים לציבור תושביה.

שירותים

בכל הסניפים מוצעים שירותי נכים המותאמים למבקרים עם מוגבלויות פרט לסניף אור יהודה.

מעליות

בסניף אזור קיימת מעלית לתושבים המגיעים לקבלת שירות בבניין המועצה. בייתר הסניפים השירות הניתן ע"י התאגיד הינו בקומת הכניסה.

ריהוט

בכל סניפי התאגיד קיימת עמדה נגישה לאנשים עם מוגבלות הכוללת שולחן וכיסא המותאם לצורכיהם.