דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דוח רבעון שני לבית דגן אפריל-יוני | בית דגן | 2018
דוח רבעון שני לאזור אפריל-יוני | אזור | 2018
דוח רבעון שני לאור יהודה אפריל-יוני | אור יהודה | 2018
דוח רבעון שני לחולון אפריל-יוני | חולון | 2018
דוח רבעון ראשון לבית דגן ינואר-מרץ | בית דגן | 2018
דוח רבעון ראשון לאזור ינואר-מרץ | אזור | 2018
דוח רבעון ראשון לאור יהודה ינואר-מרץ | אור יהודה | 2018
דוח רבעון ראשון לחולון ינואר-מרץ | חולון | 2018
דוח דיגומים שנתי לבית דגן לשנת 2017 | בית דגן | 2017
דו"ח דיגומים שנתי לאזור לשנת 2017 | אזור | 2017