דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דוח שנתי לבית דגן לשנת 2018 | בית דגן | 2018
דוח שנתי לאזור לשנת 2018 | אזור | 2018
דוח שנתי לאור יהודה לשנת 2018 | אור יהודה | 2018
דוח שנתי לחולון לשנת 2018 | חולון | 2018
דוח רביעי לבית דגן אוקטובר- דצמבר | בית דגן | 2018
דוח רבעון רביעי לאזור אוקטובר- דצמבר | אזור | 2018
דוח רבעון רביעי לחולון אוקטובר- דצמבר | חולון | 2018
דוח רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר- דצמבר | אור יהודה | 2018
דוח רבעון שלישי לבית דגן יולי- ספט | בית דגן | 2018
דוח רבעון שלישי לאזור יולי- ספט | אזור | 2018