דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דוח רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר-דצמבר | בית דגן | 2017
דוח רבעון רביעי לאזור אוקטובר-דצמבר | אזור | 2017
דוח רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר-דצמבר | אור יהודה | 2017
דוח רבעון רביעי לחולון אוקטובר-דצמבר | חולון | 2017
דוח רבעון שלישי לאזור יולי-בפטמבר | אזור | 2017
דוח רבעון שלישי לבית דגן יולי-בפטמבר | בית דגן | 2017
דוח רבעון שלישי לאור יהודה יולי-בספטמבר | אור יהודה | 2017
דוח רבעון שלישי לחולון יולי-ספטמבר | אזור | 2017
דוח רבעון שני לחולון אפריל-יוני | חולון | 2017
דוח רבעון שני לאור יהודה אפריל-יוני | אור יהודה | 2017