דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

דוח רבעון שלישי לאזור יולי-בפטמבר | אזור | 2017
דוח רבעון שלישי לבית דגן יולי-בפטמבר | בית דגן | 2017
דוח רבעון שלישי לאור יהודה יולי-בספטמבר | אור יהודה | 2017
דוח רבעון שלישי לחולון יולי-ספטמבר | אזור | 2017
דוח רבעון שני לחולון אפריל-יוני | חולון | 2017
דוח רבעון שני לאור יהודה אפריל-יוני | אור יהודה | 2017
דוח רבעון שני לבית דגן אפריל-יוני | בית דגן | 2017
דוח רבעון שני לאזור אפריל-יוני | אזור | 2017
דוח רבעון ראשון לאזור ינואר-מרץ | אזור | 2017
דוח רבעון ראשון לבית דגן ינואר-מרץ | בית דגן | 2017