דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דוח רבעון ראשון לבית דגן ינואר-מרץ | בית דגן | 2018
דוח רבעון ראשון לאזור ינואר-מרץ | אזור | 2018
דוח רבעון ראשון לאור יהודה ינואר-מרץ | אור יהודה | 2018
דוח רבעון ראשון לחולון ינואר-מרץ | חולון | 2018
דוח רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר-דצמבר | בית דגן | 2017
דוח רבעון רביעי לאזור אוקטובר-דצמבר | אזור | 2017
דוח רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר-דצמבר | אור יהודה | 2017
דוח רבעון רביעי לחולון אוקטובר-דצמבר | חולון | 2017
דוח רבעון שלישי לאזור יולי-בפטמבר | אזור | 2017
דוח רבעון שלישי לבית דגן יולי-בפטמבר | בית דגן | 2017