דיגומי שפכים - תכניות עבודה שנתיות

תאגיד "מי שיקמה בע"מ פועל בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה- 2014 ובהתאם להם פועל.
כמו כן, התאגיד פועל בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם היחידה הסביבתית ברשויות השונות בכל הקשור למתקנים ולהסדרי פינוי שפכים ממפעלים בתחומו.

תוכנית עבודה שנתית | בית דגן | 2018
תוכנית עבודה שנתית | אזור | 2018
תוכנית עבודה שנתית | אור יהודה | 2018
תוכנית עבודה שנתית | חולון | 2018
תוכנית עבודה שנתית | אזור | 2017
תוכנית עבודה שנתית | אור יהודה | 2017
תוכנית עבודה שנתית | חולון | 2017
תכנית עבודה שנתית | בית דגן | 2016
תכנית עבודה שנתית | אזור | 2016
תכנית עבודה שנתית | אור יהודה | 2016