שמים סוף לחוב!

הזדמנות מוגבלת בזמן למחיקת הריבית והצמדה לצרכני מים ביתיים
בין התאריכים 1/1/20 - 31/3/20

במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

  1. כל מי שצבר חוב יוכל להסדירו בתקופת המבצע בפריסה של עד 36 תשלומים
    (בכפוף לגובה החוב).
  2. במסגרת המבצע ימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
    עמידה בהסדר התשלומים (באמצעות שיקים / הו"ק / אשראי).
    תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

נצלו את ההזדמנות לשים סוף לחובות ולהנות מהטבות!