הנחיות ליזמים ולבונים

1. הנחיות להגשת מפה מצבית לקבלת מידע
2. הנחיות להגשת תוכנית סניטארית
3. המסמכים הנדרשים לקבלת טופס 4 ו 5
4. טופס רשימת דיירים