חברי הדירקטוריון

  • רו"ח זוהר נוימרק יו"ר דירקטוריון מי שיקמה, מ"מ ראש עיריית חולון
  • מר דני פדר חבר דירקטוריון
  • עו"ד קרן פאר חברת דירקטוריון
  • עו"ד ענת בלנגה חברת דירקטוריון
  • עו"ד מיטל מזרחי חברת דירקטוריון
  • גב' שרית אברבך חברת דירקטוריון
  • רו"ח מוטי בן אברהם