מסמכי יסוד

אישור הסמכה ממכון התקנים לתחום אספקת מים, תחזוקה, שדרוג ופיתוח מערכות מים וביוב OHSAS 18001
אישור הסמכה ממכון התקנים לתקן אספקת מים, תחזוקה, שדרוג ופיתוח מערכות מים וביוב ISO 14001
אישור הסמכה ממכון התקנים לתקן איכות הניהול ISO 9001
רישיון לפעילות חיונית ופעילות נוספת בחולון, אור יהודה, בית דגן ואזור
תעודת תו הזהב לשנת 2015 בשפה האנגלית
תעודת תו הזהב לשנת 2015 בשפה העברית
אישור מפעל חיוני
אישור ניכוי מס במקור
אמנת שרות
תעודת התאגדות של חברה