הערכות התאגיד בשעת חירום

בשעת חירום, יפעל תאגיד "מי שיקמה" במתכונת מיוחדת, כדי להמשיך את אספקת המים ושירותי פינוי מי השופכין כסדרם.
התאגיד יפעיל את כל אמצעי החירום העומדים לרשותו, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף עם העיריות, המועצות השונות וכוחות הביטחון וזאת על מנת, להמשיך ולספק את שירותי הבסיס של התאגיד לצרכנים.

בזמן אמת מידע לגבי השימוש במערכות המים, הנחיות והגבלות לגבי השימוש מים, עדכון בדבר חלוקת מים באמצעים חליפיים (תחנות חלוקה, בקבוקים) וכו יהיה מצוי במוקד העירוני ובאתר האינטרנט של התאגיד.