קול קורא לקבלת רעיונות חדשניים

מי שקמה – תאגיד המים והביוב של חולון, אזור, בית דגן ואור יהודה בע"מ מזמין בזאת את הציבור להגיש הצעות לרעיונות חדשניים ומהפכניים ו/או פיתוח פרויקטים ומוצרים שונים בתחום המים והביוב.
ניתן להציע הצעות בתחומים שונים הנוגעים למים וביוב כמפורט במסמכי הקול הקורא ובפרט לתחומים הבאים:

• איכות מים וטכנולוגיות לטיפול במים ובשפכים.
• פתרונות לניקוי וטיהור מהיר של מערכות מים שנפגעו מזיהום.
• מכשור לבדיקה רציפה של פרמטרים רעילים במים
• אמצעים לצמצום התפשטות כתם זיהום במערכת אספקת המים.
• אמצעים לאחסון מים עומדים באיכות מי שתיה בכמות גדולה לאורך זמן. חסכון וייעול השימוש במים.
• התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה במשק המים והשפכים (הובלה, שאיבה, טיפול ועוד).
• פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה.
• פתרונות לניהול חכם של מערכות עירוניות כגון: רשת המים והביוב העירונית, מכוני שאיבה לביוב, מאגרי מים, בארות ועוד.
• פתרונות להשמשה ושיקום של בארות מים.
• ייצור אנרגיה ממערכות הולכה וטיפול במים ושפכים.
• אספקת אנרגיה למערכות מים חכמות שלא דרך רשת החשמל.
• איתור נזילות מהצנרת העירונית וצמצום הפחת.

את תנאי הקול הקורא ומסמכיו ניתן להוריד ולקבל ללא תשלום בקובץ המצורף מטה.
לשאלות ו/או קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיכל פרנקו ברדה – הממונה על הפיתוח העסקי בתאגיד בכתובת דוא"ל michal@mei-shikma.co.il.

מסמכים מצורפים