מי שיקמה מתרגל תרחישי פגיעה בתשתיות וזיהום מים

התרגיל כלל הפעלת מערכי חירום, פתיחת חמ"ל, תרגול עובדים, קבלנים וספקים. בתרגיל זה נבדקה עבודת המטה של התאגיד בכל הקשור לבניית תמונת מצב ומתן מענה מהיר בהתאם לתרחישים, העלאת המיומנות של עובדי השטח וקבלני התאגיד בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים ושדרוג ממשקי העבודה עם גורמי העירייה השונים.


טרם התרגיל וכחלק מתוכנית הערכות לשעת חירום רכש התאגיד אמצעים לחלוקת מים בחירום בעלות של כ- 300 אלף ₪, הכוללים מכלים מתנפחים לאספקת מים בחירום, במות, ברזיות וציוד נלווה נוסף.
במסגרת התרגיל שנערך באזור, תורגל תרחיש מלחמתי הכולל פגיעה בתשתיות וזיהום מים כתוצאה מפעילות טרור. במהלך התרגיל אף תורגלה לראשונה פריסת אמצעי חלוקת מים במיכל מתנפח בנפח של 5 קוב, התרגול כלל הקמת במה הנושאת את מיכל המים, מילוי המכל וחיבורו למערכת ברזיות ניידת.
אריק מולה מנכ"ל התאגיד הוסיף, "התאגיד מיחס חשיבות רבה לתרגולים כגון אלו והם מהווים עבורנו כלי לשיפור ולימוד מתמיד, אנו מאמינים שככל שנערך מראש לכל התרחישים נהיה מוכנים יותר בזמן אמת. כמו כן, זה התרגיל הראשון בו אנו משתמשים במכלים מתנפחים לחלוקת מים ונוכחנו לדעת כי רכישתם שיפר משמעותית את יכולת אספקת המים בחירום לתושבים.