הודעה על סגירת קטע כביש ברחוב קרן היסוד, בין הרחובות קריית שמונה לבית לחם

החל מתאריך 22/10/17 תנועת הרכבים בקטע זה תהיה חד סטרית מכיוון מערב למזרח בלבד!

אי לכך ברחוב קרן היסוד, תיחסם הכניסה לחניות בבניינים: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
כמו כן, לא תתאפשר חנייה ועצירת רכבים לאורך המדרכה הדרומית.
משך העבודות כחודשיים.
יש לנסוע בהתאם להסדרי התנועה הזמניים שיסומנו בשטח!

לרשותכם עומד לכל בעיה המפקח על הפרויקט אינג' רלו מוסקוביץ 053-7232642