הודעה על סגירת קטע כביש ברחוב חנקין

מחדשים את רחוב חנקין

לרגל ביצוע עבודות תשתית כוללות ברחוב חנקין בקטע שבין הרחובות הפלמ"ח וסוקולוב,
ייסגר הרחוב לתנועה בין התאריכים 21/1/18 ועד 31/5/18.

הנכם מתבקשים להוציא את רעבכם משטח העבודה.

רכב חונה ייגרר!
יש לנסוע בהתאם להסדרי התנועה הזמניים שיסומנו בשטח!

לרשותכם עומד לכל בעיה המפקח על הפרויקט אינג' פיני פארי 052-3550426

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.