תיק תושב

כניסה למנויים:

דף זה מאפשר לך להיכנס למערכת "רשות זמינה" באמצעות מספר ת"ז והסיסמא שבחרת בעת ההרשמה לשירות.

מנויים חדשים:

אם זוהי כניסתך הראשונה וברצונך להירשם לשירות, יש לבחור תחילה ברשות המתאימה לך ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ההרשמה המצוי בצדו הימני העליון של העמוד.

בעת ההרשמה לשירות עליך להזין באופן חד פעמי את הנתונים הבאים כפי שהם רשומים בחשבון המים שלך:

מספר משלם: ת.ז / ח.פ של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם, נמצא בחשבון המים תחת קטגורית פרטי המשלם, בחלק העליון של החשבון.

מספר נכס: מספר יחודי של הנכס המזהה אותו במערכת המחשוב של התאגיד, נמצא בחשבון המים תחת קטגוריית פרטי המשלם, בחלק העליון של החשבון.

מספר מסלקה: מספר המזהה את החשבונית במערכת התאגיד בעת ביצוע תשלום החשבון, נמצא בחלקו התחתון של החשבון בשובר הודעת הזיכוי. 

סמל העיר חולון

חולון

סמל העיר אור יהודה

אור יהודה

סמל המועצה המקומית אזור

אזור

   
סמל המועצה המקומית בית דגן

בית דגן