רישום קריאת מונה לתושבי בית דגן

  • בחר
  • רפרש קוד אימותתשמיע קוד אימות
     

קריאות מים ניתן לדווח
בין התאריכים 1-15 בכל חודש אי זוגי,

ולא יותר מ- 62 יום מיום הקריאה האחרונה.

קריאות מונה ללא צילום הקריאה לא יתקבלו!!!